Uwaga! 

Aktualnie wszystkie wizyty stacjonarne zostają zawieszone ze względu na urlop macierzyński.

Przebieg współpracy


  1. Pierwsza wizyta  (termin ustalony przez kontakt telefoniczny lub wiadomość SMS) - Omówienie wyników badań, wywiad  żywieniowy, analiza masy ciała, pomiary obwodów ciała. Czas trwania 60 minut
  2. Wizyta kontrolna  (po 3-4 tygodniach od rozpoczęcia stosowania diety) - Rozmowa, analiza składu ciała, omówienie wyników badań, pomiary obwodów ciała. Czas trwania 30-45 minut. 
  3. Następne wizyty kontrolne  (co 3-4 tygodnie) - Rozmowa, analiza składu ciała, możliwość następnego jadłospisu
  4. Końcowa wizyta  kontrolna  (po uzyskaniu zamierzonego celu)