Jak przebiegają wizyty?


  1. Pierwsza wizyta (termin ustalany przez kontakt telefoniczny lub wiadomość SMS)- Omówienie wyników badań, wywiad żywieniowy, analiza składu ciała, pomiary obwodów ciała. Czas trwania 1,15h. Koszt 80zł
  2. Odbiór diety (ok.7 dni roboczych po pierwszej wizycie) -Osobisty odbiór diety wraz z krótkim omówieniem (dietę z omówieniem również mogę wysłać pocztą e-mail) Koszt 100zł
  3. Pierwsza wizyta kontrolna (po 2-3 tygodniach od rozpoczęcia stosowania diety) - Rozmowa, analiza składu ciała. Czas trwania 30-45 minut. Koszt 70zł. 
  4. Następne wizyty kontrolne (co 2-4 tygodnie) - Rozmowa, analiza składu ciała. Koszt 70zł.  Następny jadłospis (100zł)
  5. Końcowa wizyta kontrolna (po uzyskaniu zamierzonego celu) - Rozmowa, analiza składu ciała, wskazówki na utrzymanie uzyskanego celu i efektów. 

Sprawdź wizyty online